Raak Betrokke

Jeug

– Kinderkerk
– Junior jeug
– Senior jeug
– Belydenisklas

Bybelstudie

– Vrouegroep: Dinsdae 09:00
– Gemengde groep: Woensdae 17:00

Groei Groepe

Verskeie groepe kom op verskillende dae van die week byeen.

[Hier moet fotos verskyn van elke groepleier met al die besonderhede van elke groep: naam & van, adres, dag & tyd v.d. week, ouderdomskategorie, bv. 30-40 jaar)

Bedieningspan

Ons Bedieningspan vergader een maal per maand op `n Dinsdagaand om 18:00. Die gemeente se vyf kernprosesse met al die onderskeie bedienings wat deel vorm van elke proses, word hier bespreek.

Bedryfspan

Ons Bedryfspan vergader een maal per maand op `n Dinsdagaand om 19:00. Sake soos o.a. die gemeente se finansies, fasiliteite en personeel word hier bespreek.

Bestuurspan

Hierdie groep funksioneer as die dagbestuur van die kerkraad wat die dag-tot-dag bestuur van die gemeente behartig o.l.v. ons predikant. Lidmate word spesifiek uitgenooi om deel te vorm van hierdie span.

Voorbidding

Kommunikasie

Kommunikasie is krities belangrik in enige gemeente. Hierdie span behartig ons erediensafkondigings, databord-advertensies en alle ander belangrike kommunikasie wat met die gemeente gedeel moet word.
Kontak Heinrich Momberg by heinrichmomberg111@gmail.com of 071 121 7871.

Uitreike

Ons gemeente het verskeie uitreikprojekte van ons eie en is ook baie gereeld by ander gemeentes/instansies betrokke ten einde die nood van ons gemeenskap en die wêreld aan te spreek. Die Groot Opdrag (Matt. 28:19-20) roep ons op om nie slegs vir onsself te leef nie, maar met oop harte en hande wat omgee na diegene in nood.

– Grace Manna
– Kideo Kinderhuis
– Christelike Maatskaplike Raad (CMR): Lyttelton & Midrand
– Rusoord Ouetehuis
– Lyttelton Babakliniek

Vir meer inligting hieroor, of om persoonlik betrokke te raak,
vul die vorm hieronder in.

Ek wil betrokke raak by (kan meer as een kies)