Gee só

Jou finansiële bydrae kan help om die gemeente lewensvatbaar te hou, maar ook om die lewens van verskeie mense te verander!
 
“Dink daaraan: wie karig saai, sal karig oes; en wie volop saai, sal volop oes. Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk. Daar staan ook geskrywe:
“Hy deel uit en gee aan die armes;
hy bly altyd vrygewig.” 
God wat saad verskaf om te saai en brood om te eet, sal ook aan julle saad gee en dit laat groei en julle vrygewigheid ’n ryk oes laat oplewer.” – 2 Kor. 9:6-10

Lopende Tjekrekening

ABSA Lyttelton
Tjek rekening 0600580159
Snapscan kode: PXMP8818

Geloofsoffer

ABSA Lyttelton
Tjek rekening 4050438756
Snapscan kode: PXMP8813

Noodleniging

ABSA Lyttelton
Spaarrekening 9274998169
Snapscan kode: PXMP8812

Ya Ezra (Nie-winsgewende organisasie)

Bank besonderhede volg.